gezondheidsscan

Gezondheidsscan

Disharmonische trillingen verhelpen met biofotonen

Na lang uittesten en verstelt staan van de verbluffende resultaten op ons zelf, onze eigen paarden, honden en kat, hebben we besloten de gezondheidscan ook voor jullie en jullie dieren aan te bieden.

Het blijf ontzettend moeilijk om haarfijn uit te leggen hoe het werkt, maar dat het werkt daar zijn we van overtuigd en hebben we meermaals mogen ondervinden.

De gezondheidsscan gebeurt aan de hand van een computerprogramma en is een techniek waarmee middels biofotonen wordt gecommuniceerd met het lichaam. Deze lichttrillingen zijn 1000 tot 10000 nauwkeuriger dan electromagnetische trillingen (zoals bv NES health en mihealth, ZEN scan, ...).

De trillingen zelf worden nauwelijks gevoeld, maar de effecten ervan soms des te meer.

Met de trillingen kan zowel informatie naar het DNA worden gestuurd alsook informatie van het DNA worden verkregen door te kijken hoe het DNA reageert op bepaalde frequenties.

Dit wordt ook wel informatiegeneeskunde of trillingsgeneeskunde genoemd. (zoals bij de MRI scan)


Alles is energie. Elke cel heeft een bepaalde vastgestelde trillingsfrequentie. Het toestel meet de trillingsfrequenties van de cellen van jouw paard en kan deze bijsturen wanneer er een te hoge of te lage frequentie gemeten wordt. Bijsturen gebeurt door de optimale frequentie naar de cel te sturen. D.m.v. resonantie krijg je opnieuw balans in de cellen.

Zo kunnen bijvoorbeeld allerlei organen en weefselsoorten worden gestimuleerd, alsook het functioneren van allerlei onderdelen van het immuunsysteem, en de specifieke afweer tegen tal van ziekteverwekkers.

De gezondheidsscan kan ook worden gebruikt als onderzoeksinstrument, bijvoorbeeld de gevoeligheid voor tal van stoffen, verstoringen met betrekking tot de meeste vitaminen en mineralen, de aanwezigheid van specifieke ziekteverwekkers, toxines en vele andere.We zijn één met het universum. Alles is energie. 

Holisme stamt af van het Griekse woord ‘Holos’ (geheel). 

Holistische benaderingen raken niet alleen het fysieke lichaam maar werken ook in op het mentale, spirituele, emotionele en energetische niveau. Alle niveaus beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen vormen ze een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt heeft dat onmiddellijk effect op het andere niveau. Het lichaam is een uiterlijke manifestatie van alles wat in het organisme gebeurt. Het lichaam liegt nooit. Klachten worden gezien als signalen van het lichaam dat er iets niet in balans is.

Elke verstoring wordt benaderd vanuit het grote geheel.

Het gaat om het streven naar totale harmonie en balans zodat het organisme opnieuw in staat gesteld wordt

zichzelf te helen.

De 4 niveau's van onbalans

mechanisch

structureel

biochemisch

voeding

emotioneel

mentaal

energetisch

spiritueel

voorbeeld

Op deze video zie een voorbeeld van een gezondheidsscan van een deel van het zenuwstelsel en en het terug in balans brengen van de piramidale neuronen d.m.v. META-herapie.

Tijdens een basis meting maken we ongeveer 150 scans maar deze kunnen nog uitgebreid worden tot bijna 900 scans  met meer dan 90 biljoen (90 000 000 000 000) meetpunten.

bioresonantie voor paarden

Wat is een gezondheidsscan?

Een gezondheidsscan is een techniek waarmee middels biofotonen wordt gecommuniceerd met het lichaam. Deze lichttrillingen zijn 1000 tot 10000 keer nauwkeuriger dan electromagnetische trillingen.

De trillingen zelf worden niet gevoeld, maar de effecten ervan soms des te meer.
Met de trillingen kan zowel informatie naar het DNA worden gestuurd alsook informatie van het DNA worden verkregen door te kijken hoe het DNA reageert op bepaalde frequenties.
Dit wordt ook wel informatiegeneeskunde of trillingsgeneeskunde genoemd. (zoals bij de MRI scan)


bioresonantie voor paarden

Zo kunnen bijvoorbeeld allerlei organen en weefselsoorten worden gestimuleerd, alsook het functioneren van allerlei onderdelen van het immuunsysteem, en de specifieke afweer tegen tal van ziekteverwekkers.


De gezondheidsscan kan ook worden gebruikt als onderzoeksinstrument, bijvoorbeeld de gevoeligheid voor tal van stoffen, verstoringen met betrekking tot de meeste vitaminen en mineralen, de aanwezigheid van specifieke ziekteverwekkers, toxines en vele andere.


De kracht van de gezondheidsscan is de brede toepasbaarheid in zowel onderzoek als behandeling.


De gezondheidsscan brengt balans, energie gaat opnieuw stromen, waardoor het zelfhelend vermogen een boost krijgt en het organisme in staat gesteld wordt zichzelf te helen.

bioresonantie voor paarden

Volgens professor Svjatoslav P. Nesterov kan elke ziekte worden weergegeven als een afwijking van harmonische oscillatie in regulerende processen in het biologische object Dit is de basis van alle NLS gezondheidsscan en kwantumgeneeskundesystemen. Het gaat niet om esoterie, maar om natuurkunde en technologie.


biofotonen gaat dieper dan ness healt
Biofotonen gaan dieper dan electromagnetisme

De ontwikkeling van kwantumfysica / kwantumgeneeskunde en de hoge rekencapaciteiten van moderne computers, zoals gebruikt in deze bioresonantie scanner maken het mogelijk om de toestanden te identificeren die overeenkomen met een bepaalde mate van entropie (mate van wanorde van het bio-object).

biofotonen
Nanodeeltjes geïnjecteerd in een tumor om met biofotonentherapie te behandelen

Het lijkt erop dat door verschillende invloeden (voeding, spanning, stress, omgeving, ...) de oorspronkelijk harmonische trillingen in organische objecten omzet in disharmonische. Hoe duidelijker de afwijking van de harmonieuze toestand, hoe meer uitgesproken het pathologische proces en hoe groter de afwijking van de optimale functionele toestand.


gezondheidsscan
biofeedback

Als we bijvoorbeeld na het scannen van de lever zien dat de leverfrequentie (resonantiegolf) "vergelijkbaar" is met die van een specifiek micro-organisme, weten we dat micro-organisme het orgaan aantast. We kunnen de bevinding bevestigen met een extra test (waardoor het apparaat 95-98% nauwkeurig is).


gezondheidsscan
€ 190,-

Bioresonantiescan op DNA

Afstandsgezondheidsscan en behandeling  a.h.v. haarstaal of ander DNA van uw paard, hond of kat.

  • Jij stuurt ons een haarstaal of wisser met speeksel in een zipzakje op.
  • Wij doen een bioresonantiescan op het geleverde DNA en een behandelen jouw paard hond of kat op afstand en programeren een behandelflesje.
  • We bespreken de analyse en het behandelplan via een Zoomsessie of telefonisch.
  • Wij verzenden het behandelflesje zodat jezelf de behandeling kan verder zetten bij jouw paard.Deze gezondheidsscan vervangt de gevestigde diagnose en/of behandeling niet, maar vult ze op bepaalde gebieden aan.